Actief op 3 terreinen

Durv weet de weg naar het hart van medewerkers. We inspireren hen een actieve bijdrage te leveren aan het werkoverleg. We motiveren de ondernemingsraad om ervoor te gaan! Zo leveren zij een constructieve bijdrage aan het beleid. Ook werkt Durv samen met bestuurders en HR-managers, met als doel het vergroten van de wederzijdse betrokkenheid in de organisatie. Kortom, Durv weet OR-leden, HR-managers, directeuren en teams professioneel te prikkelen.

Uw winst?
Meer deskundigheid, een nieuwe kijk op belangrijke issues en vooral veel nieuwe energie en inspiratie. De nieuwe betrokkenheid leidt tot meer productiviteit.

CRKBO-registratie Stichting SCOOR BELBIN ACCREDITED

Laatste tweets

Laatste nieuws

Manpower OR heeft baat bij coaching

 Vergaderen is een vaardigheid...

Daarom waren we blij met de aanwezigheid van “onze” vaste OR trainer Simone Vermaas van Durv Training en Advies tijdens de laatste OR vergadering. Niet zozeer om ons op inhoud te coachen, maar meer om ons handvatten te geven hoe we vergaderingen kunnen professionaliseren. Erg leerzaam! 

Lees meer